Goede landbouwpraktijken

Boeren uit Wales weten al generaties lang dat als mensen zorgdragen voor het milieu, het milieu ook voor mensen zal zorgen. En dat is het geheim achter eeuwenlange duurzame landbouwpraktijken die Wales een producent hebben gemaakt van hoogwaardig lamsvlees.

Met hoge normen inzake veeteelt en beheer van weidegronden, hebben agrarische familiebedrijven geholpen dit unieke landschap generaties lang te behouden. Het is een van de redenen waarom het lamsvlees uit Wales de felbegeerde en prestigieuze status van Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) van de Europese Commissie heeft bereikt.

De lammeren, die allemaal zijn geboren in Wales, zijn vanaf hun geboorte gemerkt en geregistreerd zodat ze kunnen worden geïdentificeerd als behorend tot een bepaalde boerderij en getraceerd in elk stadium van het productieproces. Alleen goedgekeurde, regelmatig geïnspecteerde slachthuizen kunnen het vlees bereiden. Kwaliteit staat voorop bij alles wat ze doen.

Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Boeren uit Wales hebben agrarische milieumaatregelen omarmd die zijn ontworpen om het prachtige milieu te beschermen en verbeteren. Ze ondersteunen lokale veemarkten, en behouden de lokale plattelandseconomie en ondersteunen de lokale werkgelegenheid.

En ze hebben natuurlijke selectieve fokmethoden gebruikt om het vetpercentage van het vlees te reduceren in reactie op de vraag van de consument. Maar afgezien daarvan zijn de landbouwpraktijken door de eeuwen heen grotendeels ongewijzigd gebleven, en werken in het ritme van de seizoenen.

Dit is de grote erfenis die ten grondslag ligt aan de hoge kwaliteit van het lamsvlees uit Wales.